slider bg Biuro Oświaty Witamy na stronie Aktualności Gminy Grodzisk Mazowiecki slider art

Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym dla funkcjonujących na jej terenie publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w których opieką i edukacją objętych jest obecnie 6666 dzieci (wg stanu na 30.IX.2022):

– 7 przedszkoli i oddziały „0” przy szkołach podstawowych – 1594

– 9 szkół podstawowych – 5072

Ponadto Gmina prowadzi ewidencję niepublicznych placówek oświatowych. Na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki funkcjonuje 27 tego typu obiektów, w których miejsce znalazło 2371 dzieci:

– 17 przedszkoli, 2 punkty przedszkolne, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 1275

– 8 szkół podstawowych – 1096

Na terenie gminy funkcjonuje pięć publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż gmina, gdzie znalazło miejsce 397 dzieci.

Łącznie w Gminie Grodzisk Mazowiecki edukacją i opieką objętych jest 9434 dzieci.