slider bg Biuro Oświaty Witamy na stronie Aktualności Gminy Grodzisk Mazowiecki slider art

Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym dla funkcjonujących na jej terenie publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w których opieką i edukacją objętych jest obecnie 6590 dzieci (wg stanu na 30.IX.2023):

– 7 przedszkoli i oddziały „0” przy szkołach podstawowych – 1613

– 9 szkół podstawowych 4977

Ponadto Gmina prowadzi ewidencję niepublicznych placówek oświatowych. Na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki funkcjonuje 27 tego typu obiektów, w których miejsce znalazło 2406 dzieci:

– 18 przedszkoli, 1 punkt przedszkolny, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 1274

– 8 szkół podstawowych – 1132

Na terenie gminy funkcjonuje pięć publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż gmina, gdzie znalazło miejsce 402 dzieci.

Łącznie w Gminie Grodzisk Mazowiecki edukacją i opieką objętych jest 9398 dzieci.