slider bg Biuro Oświaty Witamy na stronie Aktualności Gminy Grodzisk Mazowiecki slider art

Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym dla funkcjonujących na jej terenie publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w których opieką i edukacją objętych jest obecnie 6 340 dzieci:

  • 7 przedszkoli i oddziały „0” przy szkołach podstawowych1 471
  • 8 szkół podstawowych 4 869

Ponadto Gmina prowadzi ewidencję niepublicznych placówek oświatowych. Obecnie na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki funkcjonuje 26 tego typu obiektów, w których miejsce znalazło 2 031 dzieci:

  • 16 przedszkoli, 2 punkty przedszkolne, oddziały „0” przy szkołach podstawowych – 1 150
  • 8 szkół podstawowych – 881

Na terenie gminy funkcjonują cztery publiczne przedszkola prowadzone przez podmioty inne niż gmina, gdzie znalazło miejsce 307 dzieci.
Łącznie w Gminie Grodzisk Mazowiecki edukacją i opieką objętych jest 8 678 dzieci.